Cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

0
213

Thực hiện Công văn số 47/CCTT-TBTT ngày 10/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về cung cấp nội dung tuyên truyền về cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 11/6 đến 17/6/2022).

Ủy ban nhân dân phường PhùngChí Kiên đề nghị các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố trên địa bàn phường quan tâm tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

– Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tiêm chủng, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ: Người đã tiêm chủng đủ các liều cơ bản vẫn cần tiêm nhắc lại. Lý do là miễn dịch do vắc xin tạo ra giảm theo thời gian, mọi người vẫn có nguy cơ mắc bệnh hoặc tái nhiễm khi có biến chủng khác xuất hiện.

– Tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng cho người dân nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19. Đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch.

Đề nghị các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền, hướng dẫn công dân tải tài liệu trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ict.backan.gov.vn/Pages/default.aspx) và khai thác nguồn tài liệu về phòng, chống dịch COVID-19 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế (tại địa chỉ https://covid19.gov.vn/); Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ https://soyte.backan.gov.vn/); Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ http://cdc.backan.gov.vn/) để phục vụ công tác tuyên truyền.

Nông Chín

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here