Cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 31/12/2022 đến ngày 05/01/2023)

0
74

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, UBND phường Phùng Chí Kiên đề nghị cán bộ, công chức, các ban, ngành đoàn thể và các tổ dân phố trên địa bàn phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các văn bản của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn, quy định.  Đồng thời, chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt là bệnh Dại, bệnh Cúm mùa…

Khai thác nguồn tài liệu về phòng, chống dịch COVID-19 trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ https://ict.backan.gov.vn/Pages/default.aspx) và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế (tại địa chỉ https://covid19.gov.vn/); Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ https://soyte.backan.gov.vn/); Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ http://cdc.backan.gov.vn/) để phục vụ công tác tuyên truyền.

Nông Chín.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here