Tuyên truyền về việc dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 0879 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

0
127

Thực hiện Công văn số 150/BHXH-CNTT ngày 06/3/02023 của BHXH tỉnh Bắc Kạn về việc dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 0879. UBND phường PhùngChí Kiên đề nghị các ban ngành đoàn thể, công chức và tổ trưởng các tổ dân phố phối hợp tuyên truyền đến đảng viên, hội viên và nhân dân về nội dung dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 0879 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (kèm theo công văn số 150/BHXH-CNTT ngày 06/3/02023 của BHXH tỉnh Bắc Kạn)./.

TTBHXH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here