Tổ dân phố số 7 Phùng Chí Kiên thực hiện “khu dân cư kiểu mẫu” gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

0
39

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025; thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND, ngày 29/9/2021 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Năm 2022 UBND phường Phùng Chí Kiên phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin thành phố chọn cử tổ dân phố số 7 thực hiện mô hình “khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn phường.

Tổ dân phố số 7 có 158 hộ với hơn 500 khẩu. Trong 5 tháng thực hiện và triển khai trong việc xây dựng  “Khu dân cư kiểu mẫu” Tổ dân phố đã thực hiện được 3 trong 11 tiêu chí về mô hình “Sáng – xanh – sạch – đẹp”, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường như: Thành lập 5 nhóm tự quản (nòng cốt là các chị e phụ nữ) tổ chức triển khai tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm ở khu dân cư 60, ngõ 86…, hai bên đường Quốc lộ 3 và khu dân cư đô thị phía Nam; vận động nhân dân mua thùng đựng rác; thực hiện hằng tháng VSMT vào ngày chủ nhật.

Việc xây dựng Mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân; tinh thần đoàn kết, tự chủ của Nhân dân được nâng lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here