Cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 21/5 đến ngày 28/5/2023)

0
33

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19,  Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đề nghị cán bộ, công chức và các tổ dân phố trên địa bàn phường tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác, khách quan tình hình dịch, kết quả phòng, chống dịch, phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội với mục tiêu cao nhất là “Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân”; vận động người dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch, thực hiện khuyến cáo “2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp phù hợp khác”; tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vắc xin trong công tác phòng bệnh chủ động, hiệu quả.

Thông tin về tình hình, diễn biến và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ ngày 21/5 đến ngày 28/5/2023  được Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp cụ thể trong danh mục văn bản kèm theo.

Khai thác nguồn tài liệu về phòng, chống dịch COVID-19 trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ https://ict.backan.gov.vn/Pages/tai-lieu-tuyen-truyen-danh-cho-bao-chi-va-he-thong-ttcs-563/default.aspx) và Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ https://soyte.backan.gov.vn/).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here