Bản tin Cải cách thủ tục hành chính.

0
18

Ngà 13 tháng 6 năm 2024, UBND phường Phùng Chí Kiên ra Thông báo số 60/TB-UBND về việc thực hiện thủ tục hành chính tại UBND phường Phùng Chí Kiên, thực hện thủ tục chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn. Trong đó:

  1. Thực hiện thủ tục hành chính tại UBND phường Phùng Chí Kiên

UBND phường Phùng Chí Kiên đề nghị công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024 để nộp các thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn, chứng thực bản sao điện tử…

Trường hợp người dân, doanh nghiệp chưa có tài khoản VNeID hoặc tài khoản VNeID có sự sai sót, không đồng bộ, đề nghị công dân, doanh nghiệp đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Kạn hoặc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Bắc Kạn đăng ký, kích hoạt hoặc chỉnh sửa, cập nhật tài khoản cho phù hợp với quy định.

  1. Thực hiện thủ tục chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Bắc Kạn.

Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên thông báo hướng dẫn tới cá nhân, tổ chức biết và thực hiện đăng ký chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

(Theo Hướng dẫn: 2. Hướng dẫn nộp hồ sơ DVCTT chứng thực điện tử )

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ công chức Tư pháp – hộ tịch: Đặng Thị Thanh Hoa. SĐT: 0918339282.

Link Thông báo: Chứng thực điện tử

Hoàng Phương.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here