UBND Phường Phùng Chí Kiên đẩy mạnh chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

0
27

Thực hiện Văn bản số 1516/UBND-TP ngày 06/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn. UBND phường Phùng Chí Kiên đã ban hành Thông báo số 60/TB- UBND ngày 13/06/2024 về việc đẩy mạnh chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch công của tỉnh Bắc Kạn.

Công dân đang thực hiện nộp thủ tục chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại UBND phường Phùng Chí Kiên

Việc sử dụng bản sao điện tử có nhiều tiện ích, không chỉ đối với tổ chức, cá nhân mà còn với cả cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan hành chính làm nhiệm vụ chứng thực, cụ thể:

Chứng thực điện tử là giải pháp góp phần tiết kiệm nhiều hơn nữa về thời gian, công sức, chi phí giao dịch, qua đó đem lại sự tiện lợi, hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC.

Khi sử dụng bản sao chứng thực điện tử, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các TTHC đã được cung cấp trên môi trường điện tử, loại bỏ tình trạng phải nộp bản sao chứng thực/xuất trình bản giấy để xác minh lại hồ sơ hiện nay. Bên cạnh đó, bản sao chứng thực điện tử được ký số và đóng dấu bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác, có ưu điểm là có thể sử dụng lại nhiều lần. Với một bản sao chứng thực điện tử, công dân, doanh nghiệp sử dụng được cho nhiều bộ hồ sơ trực tuyến khác nhau (thay vì mỗi bộ hồ sơ phải có một văn bản chứng thực riêng), do vậy tiết kiệm được rất nhiều về công sức, thời gian, chi phí.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân, doanh nghiệp đăng ký chứng thực bản sao điện tử từ bản chính góp phần hiện đại hóa nền hành chính và công cuộc chuyển đổi số thành công.

Đặng T. Thanh Hoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here