MỨC CHUẨN TRỢ CẤP CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ÁP DỤNG TỪ 01/7/2024

0
13

Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ tăng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/ tháng áp dụng từ ngày 1/7/2024

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here