HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại đám tang, đám...

0
Ngày 30/7/2021 BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 UBND thành phố Bắc Kạn đã ban hành hướng dẫn số 06/HD-BCĐ về phòng, chống dịch COVID-19...

HOẠT ĐỘNG MTTQ & ĐOÀN THỂ

HOẠT ĐỘNG UBND