HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

Lễ Trao huy hiệu Đảng

0
Ngày 12 tháng 3 năm 2021 Đảng ủy phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Đã tổ chức Lễ trao...

HOẠT ĐỘNG MTTQ & ĐOÀN THỂ

HOẠT ĐỘNG UBND

Gương người tốt, việc tốt

0
Ngày 27/02/2021, trên đường  đi qua địa bàn tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn. Đồng chí Nông Trọng Thái- Công...