UBND phường Phùng Chí Kiên ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT

0
290

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND phường Phùng Chí Kiên về giải tỏa lẫn chiếm đất công, chống tái lẫn chiếm hành lang ATGT, đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Ngày 15/7/2021, tổ giải tỏa phường Phùng Chí Kiên đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống công trình vi phạm hạ tầng kỹ thuật tại Tổ 5 và đề nghị các hộ gia đình ký cam kết tháo dỡ công trình vi phạm đối với 45 hộ vi phạm. Ngày 26/7/2021 Tổ giải tỏa tổchức kiểm tra lại các hộ gia đình đã ký cam kết, qua kiểm tra đa số các hộ đã tự giác tháo dỡ (Ước đạt 75%) và gửi thông báo lần 1 đến 06 hộ gia đình chưa thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm theo cam kết.Đồng thời, nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện việc để phương tiện giao thông theo quy định.Trong thời gian tới phường tiếp tục triển khai công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, giữ gìn trật tự đô thị; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; duy trì kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng tái phạm./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here