UBND phường Phùng Chí Kiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

0
296

Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND, ngày 05/10/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên xây dựng kế hoạch số 55/ KH- UBND ngày 11/10/2021 để Tổ chức thực hiện thiết thực, có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ; Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

UBND phường Phùng Chí Kiên đã tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc phổ biến các chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật mới được Quốc hội thông qua năm 2020 và năm 2021.

Bên cạnh đó, Các cán bộ, công chức, nhân dân, người lao động trên địa bàn phường còn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức theo Công văn số 1825/UBND-TP ngày 20/9/2021 của UBND thành phố về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here