UBND phường Phùng Chí Kiên ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai sửa đổi

0
86

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). UBND phường Phùng Chí Kiên ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND phường Phùng Chí Kiên về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai sửa đổi./.

KH luật đất đai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here