Thông báo tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thuộc lĩnh vực vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

0
91

Thực hiện Công văn số 19/UBND-VP  ngày 21/3/2023 của ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thuộc lĩnh vực vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng. Để đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý TTHC đúng quy định, nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân, từ ngày 01/04/2023, Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo không tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện việc nộp hồ sơ dịch vụ: “Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện” qua trang Dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ truy cập: https://dichvucong.backan.gov.vn.

(Kèm theo hướng dẫn đăng kí hồ sơ trực tuyến thông qua trang Dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn)

Uỷ ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, Công chức phường và Tổ trưởng 12 tổ dân phố phối hợp Phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể toàn thể đảng viên, hội viên, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện.

Nông Chín.Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ côngHướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here