TUYÊN TRUYỀN CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BẮC KẠN” NĂM 2023

0
59

Căn cứ Kế hoạch số 571/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 (Thể lệ số 597/TL-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2023). Theo đó, Cuộc thi sẽ chính thức diễn ra từ 00h00’ ngày 10/9/2023 đến 24h00’ ngày 30/9/2023.

Để Cuộc thi diễn ra thành công, thu hút được sự quan tâm, tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn phường. UBND phường đề nghị cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố tuyên truyền phổ biến đầy đủ nội dung Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi (gửi kèm) và tổ chức phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 tại địa chỉ trang web https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here