Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

0
170
Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND, ngày 06/10/2023 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên xây dựng kế hoạch số 85/KH- UBND ngày 10/10/2023 về việc Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên năm 2023 với khẩu hiệu “ Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.”
Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.
Đặng Thị Thanh Hoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here