Hội Nông dân phường tổ chức Hội nghị triển khai dự án chăn nuôi gà thương phẩm

0
8
Thực hiện theo Nghị quyết 04-NQ/HNDTW ban hành ngày 15/01/2021 của  “Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp”; Nhằm khuyến khích bà con nông dân phát triển chăn nuôi gà theo hướng sản xuất hàng hóa, ổn định và bền vững, từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, ngày 11 tháng 6 năm 2024, Hội Nông dân phường Phùng Chí Kiên triển khai dự án chăn nuôi gà thương phẩm.

Trong khuôn khổ dự án, có 13 hộ hội viên nông dân phường Phùng Chí Kiên đăng kí vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân là 380.000.000 đồng trong 02 năm để thực hiện dự án, quy mô 3.900 con gà/lứa.

Mục tiêu của dự án nhằm từng bước phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hàng hóa, tăng năng suất lao động, tạo việc làm, tăng nguồn thu nhập cho nông dân, tạo ra sản phẩm có chất lượng, xây dựng “tổ hợp liên kết” trong chăn nuôi gà thương phẩm, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn.

Dự án giúp hội viên nông dân của phường Phùng Chí Kiên có thêm kinh nghiêm và động lực trong quá trình đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương; qua đó, góp phần khẳng định vai trò tổ chức Hội Nông dân. Hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên nông dân phát triển kinh tế góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Hoàng Phương.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here