Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bộ Quy tắ ứng xử trên mạng xã hội

0
250

Để tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt nam đã tham gia. Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Ngày 29 tháng 6 năm 2021 Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, gửi các tổ dân phố triển khai đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức trên địa bàn phường được biết và thực hiện theo quy định.( Nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)./.

QUYET-DINH-BAN-HANH                                                                                                                                                                             Nông Chín

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here