Thiết thực tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

0
218

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành,đoàn thể tổ chức xã hội và các tầng Nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là xây dựng văn hóa gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Uỷ ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đề nghị các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố trên địa bàn phường tổchức hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, gia đình Việt Nam./.

(Gửi kèm văn bản của UBND thành phố Bắc Kạn và nội dung tuyên truyền)document – 2022-06-14T145009.118

Nông Chín

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here