UBND phường Phùng Chí Kiên hưởng ứng 10 năm ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0
149

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND, ngày 21/9/2022 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc hưởng ứng 10 năm ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên xây dựng kế hoạch số 55/KH -UBND Ngày 28/09/2022 để Tổ chức thực hiện thiết thực, có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ; Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
Với khẩu hiệu: ““Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.”

Nguyễn Thị Biển

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here