Cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 04/02 đến ngày 10/02/2023)

0
81

Thực hiện Công văn số 99/STTTT-TTBCXB ngày 06/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về cung cấp nội dung tuyên truyền về cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 04/02 đến 10/02/2023).

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 324/UBND-VXNV ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. UBND phường đề nghị các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, công chức, tổ trưởng các tổ dân phố phối hợp tuyên truyền đến toàn thể Đảng viên, hội viên và nhân dân về tình hình, diễn biến và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Khai thác nguồn tài liệu về phòng, chống dịch COVID-19 trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ https://ict.backan.gov.vn/Pages/default.aspx) và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế (tại địa chỉ https://covid19.gov.vn/); Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ https://soyte.backan.gov.vn/); Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ http://cdc.backan.gov.vn/) để phục vụ công tác tuyên truyền./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here