Tuyên truyền về việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2023

0
100

Căn cứ văn bản số 191/CV-UBND  ngày 14/02/2023 của ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2023;

Để tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình tiến tới sự hạnh phúc và thịnh vượng chung toàn xã hội, đồng thời vận động các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng xã hội thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Uỷ ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, Công chức phường và Tổ trưởng 12 tổ dân phố phối hợp triển khai, tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, hội viên, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); tổ chức các hoạt động như: tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn với tinh thần yêu thương, chia sẻ; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực và đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng…

(gửi kèm nội dung lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; câu khẩu hiệu tuyên truyền)./.CVTT Qt hạnh phúc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here