Triển khai, vận động tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023

0
114

Căn cứ văn bản số 18/CV-UBND  ngày 16/02/2023 của ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc triển khai, vận động tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023. Uỷ ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, Công chức phường và Tổ trưởng 12 tổ dân phố phối hợp triển khai, tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, hội viên, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Hồ sơ dự thi gồm:

– Danh sách tổng số tác phẩm dự thi đã thu nhận (theo mẫu của BTC cuộc thi – định dạng Microsoft Excel).

– Danh sách tổng số tác phẩm dự thi gửi về tỉnh để xét chọn gửi dự thi cấp Trung ương (theo mẫu của BTC cuộc thi – định dạng Microsoft Excel).

– Tác phẩm dạng bài viết (gồm bản in (khổ giấy A4) và file mềm); tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh (gồm file âm thanh/hình ảnh/clip và bản in kịch bản văn học khổ A4) kèm thông tin cá nhân, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chậm nhất ngày 21 tháng 7 năm 2023 để xét chọn, tổng hợp gửi trung ương theo thời gian quy định. Thông tin cần trao đổi liên hệ đồng chí Đàm Thị Thu Hương – Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, điện thoại 0915.231.072, email: huongdtt.tu@backan.gov.vn.

(Gửi kèm Kế hoạch, Thể lệ, định hướng chủ đề bài viết tham gia cuộc thi)KẾ HOẠCH. THỂ LỆ CUỘC THI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here