Tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn phường năm 2023

0
95

Căn cứ văn bản số 205/CV-UBND  ngày 15/02/2023 của ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023;

Nhằm thúc đẩy các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về ATVSLĐ. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống TNLĐ, BNN. Uỷ ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, Công chức phường và Tổ trưởng 12 tổ dân phố phối hợp triển khai, tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, hội viên, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn về Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh hoạt…

Tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử, đài phát thanh về công tác ATVSLĐ trên địa bàn phường.

(Có gửi kèm nội dung tuyên truyền)

VBTT tháng hành động ATTP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here