Thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị năm 2023 trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên

0
122

Thực hiện nghị quyết chuyên đề số 14-NQ/ĐU ngày 24 tháng 11 năm 2022 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên giai đoạn 2022-2025; thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023(Gửi kèm KH số 26/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND phường Phùng Chí Kiên)./.

Kế hoạch số 26 về giải tỏa năm 2023

Hà Tươi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here