Tuyên truyền, ngăn chặn hoạt động của “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam”

0
130

Thực hiện Văn bản số 188/CV-UBND  ngày 14/02/2023 của ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc phát hiện, ngăn chặn với hoạt động “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam”. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn với các hoạt động của “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam” trên địa bàn phường. Uỷ ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, Công chức, Công an phường phường và Tổ trưởng 12 tổ dân phố phối hợp triển khai, tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, hội viên, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn nội dung sau:

1.Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cảnh giác với hoạt động của “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam”, không tham gia các hội nhóm bất hợp pháp, không tin theo các phương pháp, hình thức chữa bệnh, rèn luyện sức khỏe có liên quan đến yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo, không có cơ sở khoa học.

2.Công an, công chức phường phụ trách tín ngưỡng, tôn giáo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hoạt động vi phạm pháp luật.

(Gửi kèm Văn bản số 188/CV-UBND  ngày 14/02/2023 của ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đề nghị các thành phần có liên quan như kính gửi phối hợp triển khai thực hiện./.

cv TT năng lượng gốc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here