Tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025

0
107

Thực hiện Công văn số 29/VHTT  ngày 07/3/2023 của ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025. Uỷ ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, Công chức phường và Tổ trưởng 12 tổ dân phố phối hợp tuyên truyền tới Đảng viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025.

(Gửi kèm Kế hoạch số 116/KH-UBND).

Nông Chín.KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CTMTQG 2021 2025

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here