Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên năm 2023

0
41

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ ngày 29/3/2023 của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Bắc Kạn triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023; Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 02/02/2023 của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Bắc Kạn triển khai công tác hậu kiểm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023. Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm phường Phùng Chí Kiên xây dựng Kế hoạch Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm và kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn phường năm 2023. 

KH 46 Tháng ATTP UBCKKH hậu kiểm UBCK 2023

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here