KẾ HOẠCH Tuyên truyền Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2024

0
138

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền và cán bộ, công chức trong thực hiện công tác Cải cách hành chính (CCHC) và Chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn phường; khuyến khích người dân, doanh nghiệp cùng tham gia công tác CCHC & CĐS, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Phùng Chí Kiên ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC & CĐS năm 2024 trên địa bàn phường. (kèm theo KH số 09/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND phường Phùng Chí Kiên)./.KH TT CCHC và CĐS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here