Kế hoạch phát động Cuộc thi nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024)

0
97

Thực hiện Công văn số 1184/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 22/8/2023 của  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc phổ biến Kế hoạch phát động Cuộc thi nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024) của Công an tỉnh Bắc Kạn.

Nhằm lan toả hình ảnh đẹp, ca ngợi những chiến công, sự hy sinh và biểu dương gương điển hình của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành;Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố đề nghị các đơn vị phối hợp phổ biến, thông báo rộng rãi nội dung Kế hoạch phát động Cuộc thi nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024) của Công an tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, hưởng ứng, tham gia.

(Gửi kèm Kế hoạch số 361/KH-CAT-PX03 ngày 18/8/2023 của Công an tỉnh và Công văn số 1184/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 22/8/2023 của  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh).

KH thi KN CSCĐ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here