TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐVTN

0
18

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, sáng ngày 31/05/2024, Đoàn thanh niên phường phối hợp công chức tư pháp phường tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN các chi đoàn trực thuộc, ĐVTN khối THPT về tham gia sinh hoạt hè trên địa bàn phường năm 2024.

Công chức tư pháp phường tuyên truyền, hướng dẫn ĐVTN tạo tài khoản trên Dịch vụ công quốc gia

Nội dung tuyên truyền tập trung: Điểm mới Luật Thanh niên năm 2020; Hướng dẫn tạo tài khoản trên Dịch vụ công quốc gia và thao tác thực hiện thủ tục dịch vụ công trực tuyến. Buổi tuyên truyền thu hút 40 ĐVTN tham gia. Hoạt động nhằm giúp ĐVTN hiểu biết thêm về các điểm mới của Luật thanh niên, đồng thời, hướng ĐVTN ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào cuộc sống dễ dàng, thuận tiện hơn.

ĐVTN tạo tài khoản trên Dịch vụ công quốc gia và thao tác thực hiện thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới ĐVTN có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp ĐVTN nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoàng Phương

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here