UBND Phường Phùng Chí Kiên đẩy mạnh tuyên truyền Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06

0
16

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về Cải cách hành chính; chuyển đổi số và Đề án 06 của phường. Nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của Cải cách hành chính; chuyển đổi số và Đề án 06.

Ngày 7 tháng 6 năm 2024, UBND phường ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về việc Tuyên truyền và chi tiết lịch phát sóng, đăng tin bài Chuyên mục Cải cách hành chính; Chuyển đổi số và Đề án 06 trên đài truyền thanh và Trang Thông tin điện tử của UBND phường Phùng Chí Kiên.

Lịch phát và đăng tải tin bài cụ thể như sau:

  1. Đối với Đài truyền thanh phường

– Chuyên mục Cải cách hành chính phát vào thứ 2 hàng tuần

– Chuyên mục chuyển đổi số phát vào thứ 4 hàng tuần

– Chuyên mục Đề án 06 phát vào thứ 6 hàng tuần

– Thời lượng từ 4 đến 6 phút mỗi chuyên mục.

  1. Đối với Trang Thông tin điện tử phường

Hàng tuần đăng tải từ 2 tin bài trở lên phản ánh hoạt động và kết quả hoạt động; tuyên truyền các nội dung về Cải cách hành chính; chuyển đổi số và Đề án 06 trên trang thông tin điện tử của phường.

Hoàng Phương.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here