Hướng dẫn xử lý rác thải tại các khu vực dân cư có thiết lập vùng cách ly y tế để phòng dịch covid-19

0
281

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, xử lý khẩu trang thải bỏ, xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư đã thiết lập vùng cách ly y tế được xử lý đúng quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịchphường Phùng Chí Kiên yêu cầu các đồng chí Tổ trưởng, các Tổ covid-19 cộng đồng, hướng dẫn các hộ dân thực hiện thu gom, phân loại rác thải tại các khu vực thiết lập vùng cách ly y tế theo nội dung Công văn số 773/CV-BCĐ ngày 20/7/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Kạn  V/v hướng dẫn xử lý rác thải tại các khu vực dân cư có thiết lập vùng cách ly y tế để phòng dịch covid-19.( Gửi kèm nội dung công văn số 773)

Nông Chín

CV-huong-dan-xu-ly-rac-thai-tai-khu-dan-cu-phong-toa_truchcsyt-20-07-2021_08h55p01(20.07.2021_09h08p25)_signed

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here