Bản tin Chuyển đổi số

0
19

Nhằm tăng cường các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 5/6/2024, UBND phường ban hành Quyết định số 75-QD/UBND về việc thành lập Tổ công tác triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên.


Tổ có 6 thành viên gồm Chuyên viên BHXH tỉnh, công an phường, bưu điện thành phố và công chức văn hóa- xã hội phường. Tổ có nhiệm vụ: tuyên truyền về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn.Phối hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng theo quy trình phối hợp; Vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thực hiện việc chi trả qua tài khoản ngân hàng.
Trên địa bàn phường, tổ công tác triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại 3 điểm cụ thể:
Điểm chi Bưu điện tỉnh: 13h30 chiều ngày 7/6/2024
Điểm chi Nhà văn hoá tổ 6: 13h30 chiều ngày 8/6/2024
Điểm chi Nhà văn hoá tổ 9: 13h30 chiều ngày 8/6/2024

Hoàng Phương.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here