Cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2023)

0
37

Thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 228/BYT-DP của Bộ Y tế và Công văn số 324/UBND-VXNV ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 1289/UBND-VXNV ngày 03/3/2022 về tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19; Công văn số 2503/UBND-VXNV ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đánh giá cấp độ dịch và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác, khách quan tình hình dịch, kết quả phòng, chống dịch, phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội với mục tiêu cao nhất là “Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân”; vận động người dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch, thực hiện khuyến cáo “2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị +  Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp phù hợp khác”; tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vắc xin trong công tác phòng bệnh chủ động, hiệu quả.

UBND phường Phùng Chí Kiên cung cấp thông tin về tình hình, diễn biến và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2023 (có Danh mục kèm theo).

Đề nghị các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường tải tài liệu truyền thông về vắc xin phòng COVID-19 tại link:

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3FFFQKtq3itPOV?e=wb8xvG

Tải infographic truyền thông của công văn 3309/BYT-DP tại link:

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hM5tPwosAbYT12agZw?e=aXTNRG

Trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ  https://ict.backan.gov.vn/Pages/tai-lieu-tuyen-truyen-danh-cho-bao-chi-va-he-thong-ttcs-563/default.aspx) và khai thác nguồn tài liệu về phòng, chống dịch COVID-19 trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ https://soyte.backan.gov.vn/).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here