Cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2022)

0
153

Thực hiện Công văn số 48/CCTT-TBTT ngày 17/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về cung cấp nội dung tuyên truyền về cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2022).

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch,  nhằm đẩy mạnh, thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc xin mũi thứ 3, mũi thứ 4 cho người từ 18 tuổi trở lên (với các trường hợp đủ thời gian tiêm); đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại  Công văn số 3660/UBND-VXNV ngày 10/6/2022. UY ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đề nghị cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể và các tổ dân phố trên địa bàn phường quan tâm tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

– Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tiêm chủng, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ: Người đã tiêm chủng đủ các liều cơ bản vẫn cần tiêm nhắc lại. Lý do là miễn dịch do vắc xin tạo ra giảm theo thời gian, mọi người vẫn có nguy cơ mắc bệnh hoặc tái nhiễm khi có biến chủng khác xuất hiện.

– Tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng cho người dân nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19; chủ động thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế với thông điệp V2K (vắc xin – Khẩu trang – Khử khuẩn);  Đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệmvụ trong công tác phòng, chống dịch.

Thông tin về tình hình, diễn biến và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ ngày 10/6/2022 đến ngày 16/6/2022 được Tiểu ban Truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổng hợp cụ thể trong danh mục văn bản kèm theo.

Đề nghị các bộ phận liên quan tải tài liệu trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ict.backan.gov.vn/Pages/default.aspx) và khai thác nguồn tài liệu về phòng, chống dịch COVID-19 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế (tại địa chỉ https://covid19.gov.vn/); Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ https://soyte.backan.gov.vn/); Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ http://cdc.backan.gov.vn/) để phục vụ công tác tuyên truyền./.

Nông Chín

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here