Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

0
208

Thực hiện Công văn số 216/CV-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”. Ủy ban nhân dân phường đề nghị các cán bộ, công chức, các đoàn thể, trường học, tổ dân phố phối hợp triển khai Kế hoạch tới toàn thể đảng viên, hội viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 theo công văn của UBND phường Phùng Chí Kiên.(kèm theo công văn số 255/CV-UBND ngày 28/9/2023)./.

CV tuần lễ học tập KH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here