UBND phường Phùng Chí Kiên về việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

0
14
Thực hiện kế hoạch số 82/KH- UBND ngày 19/09/2023 của UBND phường Phùng Chí Kiên về việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023. Ngày 04/11/2023, Công chức Tư pháp – hộ tịch phối hợp với tuyên truyền viên pháp luật của phường triển khai một số văn bản pháp luật mới đến toàn thể nhân dân tại các tổ 2, 5, 7, 8A, 9. Cụ thể là tuyên truyền: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Triển khai thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục liên quan đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử; Nghị định 45/2020/NĐ- CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Tuyên truyển Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính…. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên toàn phường. Nâng cao nhận thức của người dân về công tác chuyên đổi số, tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia cho người dân và nhân dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công của tỉnh Bắc Kạn.
Đặng Thị Thanh Hoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here